Firma

Forpligtet til innovation

About-us-Page1

Hazera i Skandinavien er en del af Hazera Seeds B.V. Holland.

 En multinational organisation

Hazera er aktiv i mere end 100 markeder igennem 15 datterselskaber. Vores globale netværk leverer vore frø til markederne, bakket op af vore service netværk , der deler deres erfaringer med producenterne. Vi er en del af Limagrain Gruppen, der er sammensat af ledende internationale frø firmaer, der skaber adgang til nye markeder og forsknings samarbejder med søster firmaer.

 

 

Service er kodeordet
Vi tror på langvarige kunde relationer der vil fortsætte. Vi deler løbende produkt informationer med producenterne, og holder en tæt kontakt til supermarkedskæderne. Løbende overvejes hensynet til vore kunder, konsumenter og miljøet. Vi sætter nye standarder- bedre udbytter og bredere resistens i vore sorter.

Hazera- Seeds of Growth
Hazera Seeds of Growth er en global leder i frøbranchen. Hazera tilfører ekspertise, ansvarlighed og støtte kombineret med årtiers teknologiske udvikling. Hazera forædler, udvikler, producerer og markedsfører grønsagsfrø indenfor en række afgrøder over hele verden.
Global tilstedeværelse
Hazera´s hovedkvarter er i Israel og Holland, med datterselskaber i 12 lande og et stort distributionsnetværk i over 100 lande. Den globale tilstedeværelse gør det muligt at væe tæt på vore kunder. Det gør det muligt for os at tilbyde teknisk support, og imødekomme lokale krav til sorter der passer specifikt til klima, vækstbetingelser og markedsbehov.

Forpligtet til innovation
Vores værdisæt er at skabe fremgang igennem dedikeret forskning. Løbende innovativ forener vi moderne videnskab med traditiionelle forædlingsmetoder med henblik på at skabe kvalitet og højere udbytter i vore sorter. Hazera arbejder direkte sammen med internationale forsknings institutioner for at udnytte de nyeste forskningsresultater til gavn for vore kunder over hele verden. Vore procedurer og laboratorier er certificeret i overensstemmelse med de højeste kvalitetsstandarder, inclusive ISO og NAL.

Fokus på producenten
Producenten er centrum for alle vore aktiviteter. Vore eksperter har løbende kontakt med vore producenter for at vurdere deres behov, og assistere med valg af sort og tilbyde støtte igennem hele sortens ud. viklingsforløb. Den tætte kontakt til markedet sikrer en ekstra værdi for producenterne, der sikres at. sortens potentiale udnyttes med henblik på maksimalt udbytte
Medlem af Limagrain Gruppen
Hazera er en del af Limagrain Gruppen , en international landbrugsbaseret virksomhed med hovedkvarter i Frankrig. Værende et landmands kooperativ har Limagrain gruppen fortstået sine kunders behov og er vokset til at vlre det største frøfirma i Europa specialiseret i grønsager, mark og kornafgrøder. Limagrain´s grønsagsfrø division er den næststørste virksomhed i brancen.

Forventninger

Ønsket om at møde producenter, plantetiltrækkere, dagligvarehandel, industriens of forbrugernes krav kræver forudseenhed. Hazera opnår dette gennem markedsvurdering, forsøg og samarbejde med parterne i værdikæden. Vores stærke markedsorientering guider vore forædlere og udviklingsafdeling. Nye sorter der tilbydes af Hazera tilbyder bedre udbytter af førsteklasses produkter, robuste sorter der er resistente imod sygdomme og visse miljøfaktorer. Disse aktorer er sammen med forbrugervenlig indpakning samlet i en frøpose. Korrekte forventninger til markedets udvikling er nøglen til succes ,idet udvikling af en sort tager tid.

Hurtig på markedet

Traditionelle forædlingsmetoder udgør kernen i Hazeras forædlingsmetoder. Disse metoder kan fremskyndes ved brug af moderne teknologi. Vore forskere medvirker til øge hastigheden af forædlingen ved hjælp af moderne metoder indenfor plantepatalogi, fysiologi, biokemi, celle biologi, bioinformatik og computermodeller. Hazera har forpligtet sig til aktivt at udforske næste generationers teknologi indenfor DNA sekvenser, phenotyper og data håndtering for at øge effektiviteten af forædling og teknologi.

Global tilstedeværelse

Hazeras forskning og udvikling er globalt repræsenteret med fire forskningscentre og otte forædlingsstationer på væsentlige landbrugs og havebrugsarealer. Dette giver mulighed for at bedømme egnetheden af vore sorter under lokale og regionale dyrkningsforhold. Vores forsknings og udviiklingsafdeling samarbejder med forskellige udbydere af moderne teknologi, forskningsinstitutter og universiteter for at sikre den forskningsmæssige udvikling. Desuden er Hazera en del af Limagrains Gruppens globale forsknings og udviklings netværk og teknologiske formåen som et af verdens største frøfirmaer.

Hazera

Bredt og dybt sortiment

Kunderne kan drage fordel af et bredt og dybt sortiment. Udover de højtydende sorter fra Hazera sortimentet, kan vi også tilbyde kvalitetsfrø fra vore franske søsterselskaber Vilmorin.
I 2003 blev Hazera også officel distributør af sorter fra Hazera. I alle tilfælde kan Hazera kontaktes med henblik på oplysninger om alt ligefra asparges og blomkål til vårsalat og tomater.Fra rådgivning til ordre
Hazera fokuserer på service og kundeorientering. Vores repræsentanter og produktspecialister er i kontakt med vore kunder, og kender detaljerne i sortimentet. Gennem korrekt rådgivning kan kunderne lettere afgive deres order, med sikkerhed for at bestille et kvalitetsprodukt der modsvarer deres behov.De bedste udbytter og højeste afkast
Den direkte kontakt med vores kunder forsyner os med vigtige informationer der bliver inddraget i forædlingsprogrammerne sammen med resultaterne fra de internationale forskningsprogrammer. Resultaterne heraf bliver produkter med løbende forbedringer.
Hvordan sker det? Vore produktchefer sender informationer til forædlingstationer i en lang række lande, og da forskning og forædling er vort firmas filossofi bliver vore produkter et resultat af hvad vore kunder ønsker og hvad vi kan udvikle.
Det er på denne baggrund at vi i fællesskab kan stræbe efter de bedst mulige udbytter og højeste afkast i produktionen.

 

Made (hovedkontor)

Flere oplysninger om vore aktiviteter i Made.

kas_200

Forædling af afgrøder:

 • Kort og lang agurk
 • Tomater

Drivhusene benyttes til:

 • Kort og lang agurk
 • Phytopathology
 • Kvalitetskontrol

Forskningslaboratorie:

 • DNA teknologi
 • Phytopathologi

Frø laboratorium:

 • Frø teknologi
 • Spire ananalyser
 • Kvalitetskontrol

 

Rilland (Forsøgsstation)

Flere detaljer om vore aktiviteter I Rilland

Advanta Rilland_250

Forædling af 2 kulturer:

 • løg
 • porre

Drivhuse til:

 • Forædling af løg
 • Frøproduktion til forædlingen

Forskningslaboratoriet

 • Vævskultur
 • DNA teknologi
 • Biokemiske analyser
 • Forsøgsmarker

 

Tuitjenhorn (forsøgsstation)

Detaljer om vore aktiviteter i Tuitjenhorn.

doorgeschotenkool_200

Forædling af afgrøder:

 • Radis
 • Hovedkål
 • Blomkål
 • Rosenkål

Drivhuse til:

 • Forædling af radis
 • Forædling af hovedkål
 • Frøproduktion af hovedkål
 • Plantetiltrækning
 • Phytopathologi
 • Kvaliteteskontrol

Laboratorium til forædling/forskning:

 • Vævskutur
 • DNA teknologi
 • Phytopathologi

Variety is Life

En kort video om frøfirmaer og biodiversitet, udgivet af The International Seed Federation.