Forskning og udvikling

Forpligtet til innovation

Hazera´s forædlere og forskere har valgt at levere skræddesyede sorter til folk over hele verden ved at kobinere årtiers erfaring med den nyeste teknologi. Hazera stimulerer denne proces ved at investere 20% af overskuddet i forskning og udvikling.

Forventninger

Ønsket om at møde producenter, plantetiltrækkere, dagligvarehandel, industriens of forbrugernes krav kræver forudseenhed. Hazera opnår dette gennem markedsvurdering, forsøg og samarbejde med parterne i værdikæden. Vores stærke markedsorientering guider vore forædlere og udviklingsafdeling. Nye sorter der tilbydes af Hazera tilbyder bedre udbytter af førsteklasses produkter, robuste sorter der er resistente imod sygdomme og visse miljøfaktorer. Disse aktorer er sammen med forbrugervenlig indpakning samlet i en frøpose. Korrekte forventninger til markedets udvikling er nøglen til succes ,idet udvikling af en sort tager tid.

Hurtig på markedet

Traditionelle forædlingsmetoder udgør kernen i Hazeras forædlingsmetoder. Disse metoder kan fremskyndes ved brug af moderne teknologi. Vore forskere medvirker til øge hastigheden af forædlingen ved hjælp af moderne metoder indenfor plantepatalogi, fysiologi, biokemi, celle biologi, bioinformatik og computermodeller. Hazera har forpligtet sig til aktivt at udforske næste generationers teknologi indenfor DNA sekvenser, phenotyper og data håndtering for at øge effektiviteten af forædling og teknologi.

Global tilstedeværelse

Hazeras forskning og udvikling er globalt repræsenteret med fire forskningscentre og otte forædlingsstationer på væsentlige landbrugs og havebrugsarealer. Dette giver mulighed for at bedømme egnetheden af vore sorter under lokale og regionale dyrkningsforhold. Vores forsknings og udviiklingsafdeling samarbejder med forskellige udbydere af moderne teknologi, forskningsinstitutter og universiteter for at sikre den forskningsmæssige udvikling. Desuden er Hazera en del af Limagrains Gruppens globale forsknings og udviklings netværk og teknologiske formåen som et af verdens største frøfirmaer.