GMO sorter

Alle grønsagssorter der forædles af Hazera er forædlet udfra traditionelle metoder uden brug af GMO teknikker, der medfører genetisk modificerede organismer som defineret i Direktiv 2001/18 af det Europæiske Parlament og af Council of the European Communities om tilsigtet frigivelse af af GMO organismer i miljøet.

Denne erklæring gælder alle eksisterende Hazera sorter og sorter der markedsføres i perioden 2014-2015.