Ofte stillede spørgsmål og svar

Følger Hazera reglerne i Eurep- GAP?

Hvad kan Hazera tilbyde forædlingsindustrien?

produktformer kan Hazera tilbyde?

Sælger Hazera økologisk frø?


 

 

Følger Hazera reglerne i Eurep- GAP?

Hazera forsyner ikke sine kunder med yderligere information til Regnskaberne. Dette kræves ikke, og er derfor overflødigt.

Som en følge heraf belastes kunderne med mindst mulig administration.
Det skal blot være muligt at spore udgangsmaterialet. Yderligere oplysninger om Eurep-GAP kan fås hos salgschef hr. Nanne van Zanten: nanne.van.zanten@nickerson-zwaan.com


 

Hvad kan Hazera tilbyde forædlingsindustrien?

Vore produkt og salgschefer arbejder tæt sammen med forædlingsindustrier i Hele Europa.

I samarbejde med Vilmorin (søsterfirma i Limagrain gruppen) kan vi til tilbyde Industrien et bredt sortiment af kulturer til produktion året rundt. Især for afgrøder som bønner, ærter og spinat er der tale om en veludviklet distributionskædestrategi. Men vi kan også tilbyde friskvareprodukter som Cancan salat og vore minikinakål. Fort Vitimi har vi udviklet et specielt marketingkoncept.


 

Hvilke produktformer kan Hazera tilbyde?

Grønsagsdyrkningen i Vesteuropa er blevet højt specialiseret og Intensiveret igennem de senere år.

Som en følge af de stadig stigende krav om kvalitetsforbedring efterspørger
Producenter og plantetiltrækkere bedre frøkvalitet. Hazera kan tilbyde de følgende produktformer som er i overensstemmelse Med Eurep-GAP kravene.

Filmcoating (grøn)
I filmcoatiningen er tilsat en eller flere fungicider, der beskytter frøet mod jordboende Svampe under fremspiringen. Filmcoatningen er næsten støvfri og er Hazera Standard frøbehandling.

Præcisonsfrø med insekticid coatning (rød)
Insekticidcoatning er en filmcoatning, hvor der er tilsat en eller flere fungicider Og et insekticid. Ved at benytte insekticidcoatning kan brugen af plantebeskyttelsesmidler reduceres betydeligt. Insekticidcoatning er tilladt i kål, gulerod, løg og porre. Insekticidcoatningen har effekt mod kålfluen, gulerodsfluen og løgfluen I starten af sæsonen. Yderligere vækst i populationen af skadedyr kan ofte undgås.


 

Sælger Hazera økologisk frø?

Lovgivningen om økologisk frø er forskellig i flere eu lande og Hazera Har derfor besluttet ikke at sælge økologisk frø.

Godkendelse af økologisk frø- især til 2 årige kulturer er dyrt. Salg af økologisk Salg af frø til lande hvor økologisk frø er obligatorisk og andre lande hvor det ikke er obligatorisk skaber ulige konkurrenceforhold. Hazera forventer ikke at sælge økologisk frø så længe der ikke er tale om fælles lovgivning i eu. Imidlertid kan vi tilbyde ubejdset frø af de fleste sorter.